«ТАСДИҚЛАНГАН»
«Ўздавэнергоназорат»бошлиғининг 2006 йил 19 октябрь 167-сон буйруқ
ЭЛЕКТР УСКУНАЛАРИНИНГ ТУЗИЛИШИ. IV БЎЛИМ
ҚОИДАЛАРИ
[Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги билан келишилган ҳолда техник ҳужжат деб топилган. 2006 йил 2 ноябрь, 20-15-232/11-сон]
Ҳужжат матни рус тилида берилган.